Interim management

Martin Breed

Herkent u zich hierin:

•    er is een manager uitgevallen
•    verandering is nodig, maar u weet niet hoe u uw medewerkers mee kunt krijgen
•    uw organisatie kampt met veel ziekmelders

Dan kan ik u als senior interim manager helpen. Als tweede man ondersteun ik u om bezieling en structuur in uw organisatie te brengen. Omdat ik tijdelijk help, zorg ik ervoor dat de oplossing uit uw organisatie komt en na mijn vertrek ook daar blijft.

Na enkele weken tot maanden:

•    heeft u medewerkers die meegaan met de veranderingen
•    krijgt u meer tijd voor uw eigen rol omdat ik zaken uit handen neem
•    weet u hoe u de komende tijd de transformatie kunt implementeren

Zullen we elkaar ontmoeten? Bel of mail mij gerust.

Hartelijke groet,
Martin Breed

 

Transformatie

Transformatie

Waar transitie zich richt op het aanpassen van verschijningsvormen, richt transformatie zich op de diepere lagen, de ziel, van de organisatie als systeem. Transformatie werkt met de haarvaten van de organisatie, en al deze haarvaten vormen de verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm, de structuur, zal als logisch en ondersteunend ervaren worden als er vanuit de haarvaten naar gekeken is.

Gaat transformatie dan altijd vooraf aan een structuuraanpassing? Nee, net als met zo veel dingen in organisaties, is ook hier een balans te vinden. Bij veel organisaties zal een aanpassing aan de structuur ondersteunend of stimulerend kunnen werken bij de transformatie. Het is belangrijk om te weten en nadrukkelijk te communiceren dat de verandering in de structuur geen blijvende is, maar slechts een eerste stap om transformatie mogelijk te maken.

Werkwijze en borging

Werkwijze en borging

De start van een opdracht begint altijd met een analyse. Om dit snel en grondig te kunnen uitvoeren werk ik met een eigen ontworpen analysemodel, ‘Breed, kijken om het te zien’. Deze stap is belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de vraag van de organisatie. Klik op de link om het boek te downloaden. Binnen tien werkdagen geeft dit model inzicht in zowel de boven- als de onderstroom van de organisatie of het organisatieonderdeel.

Deze analyse wordt besproken met de opdrachtgever en bij overeenstemming wordt samen een doel geformuleerd voor de opdracht. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt en start de uitvoering van de opdracht. In overleg met de opdrachtgever maak ik tussentijdse rapportages waarmee ik de voortgang van zowel de opdrachtgever als mijzelf monitor. Bij het afronden van de opdracht verzorg ik een afsluitende rapportage en, als dat gewenst wordt, een presentatie.

Ondersteuning

Ondersteuning

Stelregel

Mijn stelregel is dat het probleem waar ik voor kom van de organisatie is, daarmee zijn ook de oplossingen van de organisatie. Hiermee wordt voorkomen dat de gevonden oplossingen, bij het afronden van de opdracht, samen met mij de organisatie verlaten. De oplossingen zijn geborgd in de organisatie.

In andere woorden: ik word geen onderdeel van het probleem of de oplossing, waardoor de oplossing een blijvende is.

 

Modellen, stromingen en theorieën

Modellen, stromingen en theorieën

In de jaren dat ik leiding geef zijn er heel wat modellen, stromingen en theorieën de revue gepasseerd. En alle hadden delen die bruikbaar zijn. Geïnspireerd ben ik de afgelopen jaren vooral door Simon Sinek, Ricardo Semler, systemisch werken, Fredric Laloux, Nassim Taleb, oplossingsgericht werken.

Interim management

De ervaring van Martin Breed op het gebied van interim management ligt in het bijzonder in de zorg en aanverwante organisaties. De opdrachten die Martin Breed als leidinggevende / interim manager heeft uitgevoerd zijn doorgaans gepositioneerd direct onder het bestuur of de directie. De span of attention van zijn opdrachten als interim manager varieert van 65 tot 1400 medewerkers. Budgetverantwoordelijkheid varieert in de meeste gevallen van € 5 tot € 45 miljoen

Lees meer

“Betrokken leidinggevende, een echte people-manager met oog voor het resultaat!”

Referentie van een collega leidinggevende NGO

Referentie van een collega leidinggevende NGO

“Een hands on projectleider die met hoofd en hart werkt. Die ontmoeting en verbinding met mensen op een natuurlijke wijze tot stand brengt, motiverend eist en daarmee doelgericht werkt. Het resultaat stelt ons in staat binnen het bereikte productieplafond toch een uitbreiding van ons zorgaanbod te realiseren.”

Referentie van een sectormanager VG

Referentie van een sectormanager VG

“Inspirerende collega, met wie ik heel fijn heb samengewerkt. Denkt in oplossingen, werkt keihard, en weet zijn omgeving te begeesteren. Verstand van cijfers, maar zeker ook van mensen.”

Referentie van een duaal leidinggevende GGZ

Referentie van een duaal leidinggevende GGZ

“Ik heb Martin leren kennen als een gedreven manager. Door zijn oplossingsgerichte manier van werken, ‘omdenken’ en verbindende kwaliteiten inspireert hij medewerkers om hun talenten optimaal ten dienste van de cliënt in te zetten. Martin zegt ‘ja’, gaat aan de slag en er ontstaan bijna als vanzelf mogelijkheden!”

Referentie van een directeur psychiater GGZ

Referentie van een directeur psychiater GGZ

“Martin Breed is behalve zakelijk en bedrijfsmatig een echte people-manager, die medewerkers prikkelt, in hun kracht zet en zo in hoog tempo en met elan waardevolle veranderingen weet te realiseren. Door zijn ideeën en ervaringen te delen, inspireert hij ook collega managers. Met Martin erbij wordt het werken leuker en blijkt er meer te kunnen dan vooraf gedacht. Zo zagen wij hoe een locatie die moest sluiten wekelijks inspiratiesessies met elkaar hield.”

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

“Martin Breed is behalve zakelijk en bedrijfsmatig een echte people-manager, die medewerkers prikkelt, in hun kracht zet en zo in hoog tempo en met elan waardevolle veranderingen weet te realiseren. Door zijn ideeën en ervaringen te delen, inspireert hij ook collega managers. Met Martin erbij wordt het werken leuker en blijkt er meer te kunnen dan vooraf gedacht. Zo zagen wij hoe een locatie die moest sluiten wekelijks inspiratiesessies met elkaar hield.”

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Training

Martin Breed biedt trainingen in het kader van organisatieontwikkeling zoals systemisch werken, intervisiebijeenkomsten, organisatieopstellingen en begeleiding van Management Team dagen. Dit doet Martin Breed mede vanuit zijn brede werkervaring. Hij is een aantal jaren docent bij opleidingscentrum ISBW geweest voor vakken als coaching en managementvaardigheden.

Lees meer

Masterclass transfer coaching

Masterclass transfer coaching

Masterclass transfer coaching i.s.m. Paul Zonneveld

De ontwikkeling van systemische intelligentie en daarmee het werken ermee gaat steeds verder en dieper. Dit jaar verzorgt Bertus Gazenbeek een masterclass Transfer coaching® met als focus diepe systemische sensibiliteit.

Masterclass op 3 & 4 april of 27 & 28 november 2018
In deze masterclass leert hij jou de systemische sensibiliteit dieper te benutten, hoe jij jouw lichaam als instrument kan opstellen en, hoe je goed voor jezelf kan zorgen als je vaker systemisch coacht. Kortom een zeer rijke masterclass die Bertus in het vierde kwartaal van dit jaar exclusief voor ons geeft. Schrijf je snel in want er zijn een beperkt aantal plaatsen.

Bekijk hier de brochure over de masterclass transfer coaching.

 

Systemisch intelligentie voor leiderschap en organisatie

Systemisch intelligentie voor leiderschap en organisatie

Training systemische intelligentie voor leiderschap en organisatie i.s.m. Paul Zonneveld
Je hele leven kent vele systemen, zoals familie, gezin, school of organisaties. De regels in dergelijke systemen lijken vaak ingewikkeld. Je komt vraagstukken tegen waar je geen vat op lijkt te krijgen en die veel energie opslokken. We merken steeds meer dat ook organisatorische en leiderschapsproblemen een systemische oorzaak hebben.

10-daagse training
Ontdek de systemische oorzaken – die onderstroom – en leer die te doorgronden. In de 10-daagse training systemisch coachen leer je de basis en de eerste fijne kneepjes van het coachvak in de onderstroom. Systemisch coachen zal je coaching toolkit en aanpak verrijken in zowel één op één, team- als groepscoachings. Het is een belangrijke stap in zowel je persoonlijke als je professionele ontwikkeling zodat je grip krijgt op die onderstroom!

Bekijk hier de brochure voor de training Systemische Intelligentie voor Leiderschap en Organisatie Coaching

Training systemisch interimmanagement

Training systemisch interimmanagement

Training systemisch interimmanagement i.s.m. Paul Zonneveld
Als je met een nieuwe opdracht start, staat er meteen druk op de ketel. De verwachting zijn hooggespannen. Hoe maak je snel een diepgaande analyse?

4-daagse training
Hoe krijg je een aanpak makkelijker geaccepteerd? Hoe verbreed je draagvlak? Hoe zorg je ervoor dat jouw voorstel als ‘logisch’ wordt ervaren? Hoe word je geaccepteerd in je rol als interim-manager? Heb je je wel eens afgevraagd of je wel op de juiste plek zit om een organisatie te helpen? Deze vragen en nog veel meer zijn het startpunt voor de 4-daagse training systemisch interimmanagement.

Bekijk hier onze brochure over de training systemisch coachen.

 

Dag van de organisatie opstellingen

Dag van de organisatie opstellingen

Dag van de organisatie opstellingen i.s.m. Paul Zonneveld
Maak kennis met de kracht van Systemisch waarnemen in organisaties en krijg grip op de onderstroom in jouw organisatie en het verschil tussen oplossingen voor gecompliceerde en complexe problemen

Dag van de organisatie opstellingen: 22 maart 2018
Paul Zonneveld organiseert in samenwerking met Heart of Leadership wederom een Dag van de Organisatie opstellingen. Organisatie systemen hebben zo hun eigen ‘wil’ en dat heeft een effect op leiderschap in een organisatie. Ontdek de dynamiek en krijg inzicht in leiderschap onder water? Tijdens deze dag gaan we op al deze aspecten nader in.

Dag-van-de-organisatieopstelligen-22-03-18

Download het boek

Bij aanvang van de opdracht maakt iedere interimmanager een analyse. Op basis van mijn ervaring en kennis heb ik een model ontwikkeld waarmee ik na een week mijn analyse aan de opdrachtgever kan presenteren.

Het model onderscheidt zich van andere instrumenten doordat de opdracht zowel vanuit het systeem als de mensen benaderd wordt. Zowel de tastbare zaken (structuur, bovenstroom) als de gevoelens die spelen bij medewerkers (cultuur, onderstroom). Het bedrijfsanalysemodel geeft zicht op de vraag achter de vraag waardoor het werkelijke problemen i.p.v. de symptomen binnen de organisatie wordt aangepakt.

Download gratis het boek

Wie is Martin Breed?

Martin Breed is ervan overtuigd en gelooft dat ieder mens recht heeft op een plek in de samenleving. Martin Breed zet zich in om voorwaarden te realiseren, die mensen in staat stellen deze plek in te nemen. Het heeft voor Martin Breed veel waarde dat je in staat gesteld wordt om je droom te leven (vrij naar M.L. King en John Lennon) en in je kracht te staan om je droom te kúnnen leven (vrij naar Gandhi). De combinatie van deze overtuiging met de werkervaring en gedegen managementkennis zorgt – met name in de zorgsector – voor een toegevoegde waarde van Martin Breed voor uw organisatie.

Lees verder

Professioneel

Professioneel

Sinds 2001 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, Breed Interimmanagement. De functies van waaruit ik opdrachten uitvoer, zitten hiërarchisch meestal direct onder die van de RvB, zoals directeur of regiomanager. De sector waar ik het meest werkzaam ben is de zorg en dan met name in de Care en de GGZ. Voor de start van Breed Interimmanagement werkte ik in loondienst en heb ik heb ik veel verschillende functies gehad in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat betreft opleidingen heb ik na de opleiding tot Z-verpleegkundige verschillende managementopleidingen gevolgd, waaronder de masteropleiding in public sector management (MPM). Tussen de managementopleidingen door ben ik ook opgeleid tot orthopedagoog.

Na het halen van de master is mijn aandacht meer getrokken naar de onderstroom van organisaties. Ik ben begonnen met NLP en heb gaandeweg meer trainingen en cursussen gevolgd waaronder systemisch werken, organisatieopstellingen, oplossingsgericht werken en traumawerk. De laatste jaren heb ik veel workshops en korte trainingen gevolgd om meer kennis en verdieping te vinden.

Sinds enkele jaren organiseer ik, veelal samen met collegae, trainingen en workshops die zich richten op cultuur en onderstroom.

Persoonlijk

Persoonlijk

Ik ben de jongste zoon uit een gezin van vier, geboren in 1959 in Haarlem. Na de middelbare school, een periode van meer sport en muziek dan studie, heb ik mijn eerste vrouw ontmoet. We zijn gaan samenwonen, eerst in St. Pancras en snel daarna in Purmerend. Vanuit Purmerend zijn we verhuisd naar Hoorn waar onze twee zoons zijn geboren. Snel na de geboorte van onze jongste zijn we weer terug gegaan naar Haarlem. Lekker dicht bij ouders en schoonouders zodat er altijd oppas was voor de jongens en onze beide vaders met veel plezier ons huis konden verbouwen. Na een periode van fusies en reorganisaties ben ik 2001 begonnen als zelfstandig professional. Met twee jongens, drukke banen voor zowel mijn vrouw als mijzelf en dromen om te verwezenlijken was het leven een uitdaging maar verliep alles voorspoedig. Tot in 2005 bij mijn vrouw kanker werd geconstateerd. In 2008 is zij overleden. Na een moeilijke periode waarin ook de jongens het huis hebben verlaten, ben ik in 2014 opa geworden en woon ik nu samen met een nieuwe partner. Zij heeft drie zonen waardoor het bij tijden gezellig druk in huis kan zijn. Naast het uitvoeren van opdrachten is het vooral fotograferen en motorrijden waar mijn tijd naar toe gaat.

Blog

Zelforganisatie: heb vertrouwen!

In veel organisaties waar ik kom is ‘zelforganisatie’ hot. Het is vaak een groot onderwerp en een langlopend traject waar externe deskundigen voor worden ingezet die – zo mogelijk – met nog grootsere aanpakken komen. Voor je het weet is zelforganisatie geen middel, maar een doel.

Lees verder

Lees ook mijn vorige blogs.

Contact

Wilt u contact opnemen met Martin Breed?

Als u interesse heeft in het interim management, training en workshops of coaching en persoonlijke ondersteuning neem dan gerust contact met mij op.

Wilt u meer informatie of wilt u met mij bespreken wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contactgegevens Martin Breed:

Postadres

Uranusstraat 45
2024 GK Haarlem

Telefoonnummer

06 2150 0159

E-mail

E-Mail: info@martinbreed.nl

KVK-nummer: 341 59 838

IBAN-nummer: NL 62 ASNB 070 82 66 401

Social media: Martin Breed is ook te vinden op Twitter en LinkedIn.

Martin Breed contact

Martin Breed is gevestigd in Haarlem, maar werkt door heel Nederland voor opdrachten. Het is geen probleem om naar u toe te komen.