Martin Breed, coach – trainer – mediator
interim management

De kern van mijn werkwijze is het best te omschrijven als Systemisch Transformatief. Systemisch transformatief is een werkwijze die zowel naar de personen zelf, de interactie tussen de personen als de achterliggende patronen kijkt, in beeld brengt en relateert aan de bestaande situatie.

Ik heb meer dan veertig jaar ervaring als leidinggevende, waarvan ik dit ruim vijftien jaar heb gecombineerd met coach en trainer. Het is mogelijk dat meer coaches, trainers, mediators en interimmanagers dit kunnen zeggen. Om deze reden, en omdat ik weet hoe belangrijk een goede klik met een coach/trainer/mediator is, zal ik aan de hand van vier vragen, meer over mijzelf vertellen. Op basis van deze vragen met antwoorden kunt u inschatten of er voldoende klik zal zijn om met elkaar kennis te maken. Deze vier vragen gaan over werkervaring, levenservaring, opgedane kennis en de invloeden die van belang zijn geweest.

Voor het antwoord op deze vragen klikt u home en in het rolmenu vindt u de vragen en antwoorden.

coaching

life purpose

Het is mijn overtuiging dat ieder mens recht heeft op een plek in de samenleving, ongeacht zijn of haar achtergrond, gender, levensovertuiging, geboorteplaats of sociale status. Ik wil mij inzetten om die ruimte te creëren waarin diegene zijn of haar plek kan innemen.

 

De kern van mijn werkwijze.

Waar mag u op rekenen als u met mij gaat samenwerken en wat is de grote lijn van mijn werkwijze en aanpak? Dit is samen te vatten in een zestal bullits:

  • De focus ligt op de onderstroom, de cultuur, gebaseerd op de vier principes van systemische intelligentie (bestemming, ordening, relatie en uitwisseling);
  • Zowel het probleem als de oplossing is niet van mij maar van de persoon zelf, het team en/of de organisatie;
  • De kern van een situatie is de uitdaging, niet het symptoom. Een symptoom is slechts de vorm waarin de kern zich toont;
  • Respect en waardering voor wat er is, en voor een ieder die dit, met de beste intenties, in stand heeft gehouden;
  • Alle interventies zijn gericht op het verwerven van inzicht en de daarmee samenhangende oplossingen. Daarmee zijn ze praktisch, duurzaam en direct toepasbaar.
  • Mijn benadering is zowel persoonlijk (wie bent u als mens) als zakelijk (wie bent u als professional), omdat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Zoals ook benoemd in de link kennis, combineer ik mijn ervaring met meerdere stijlen en stromingen omdat één stroming of stijl niet alle antwoorden in zich heeft. Op deze manier kunt u rekenen op een brede benadering van  het vraagstuk en/of de uitdaging waar u voor staat.
Waarom zou je leven in een of/of wereld als en/en ook mogelijk is.

Spreekt deze manier van werken én de antwoorden op de vier vragen u aan? Neem dan contact met mij op om vrijblijvend verder kennis met elkaar te maken.
U kunt mij mobiel of via de app bereiken 06 2150 0159 en via de mail info@martinbreed.nl.

Meer informatie
Bent u op zoek naar een coach die én de bovenstroom én de onderstroom kent, klik dan op deze link.
Wilt u een mediator vinden voor een duurzame oplossing, klik dan voor meer informatie op deze link.
Wilt u meer weten op welke manier ik als trainer uw team of organisatie kan ondersteunen meer grip te krijgen op de onderstroom, klik dan op deze link.
Wilt u een interimmanager vinden die niet het symptoom aanpakt maar de kern van het probleem, klik dan op deze link.