Martin Breed

Interim management

&

Training en Coaching

Introductie

Welkom op de website van Martin Breed – Interim-management, training & coaching. Het is mijn overtuiging dat ieder mens recht heeft op een plek in de samenleving. Ik zet mij in om voorwaarden te realiseren, die het voor mensen mogelijk maken deze plek in te kunnen nemen.

Martin Breed interim-management

Martin Breed interim-management onderscheidt zich vooral door - tijdens een opdracht - aandacht te hebben voor de onderstroom in een organisatie: dat wat daadwerkelijk leeft en speelt, als onderdeel van een (gegroeide) cultuur. Dit doe ik door organisaties en haar medewerkers vanuit een systemisch perspectief te benaderen. Tegelijkertijd zie ik ook de organisatiestructuren en in welke mate manier deze ondersteunend (kunnen) zijn voor medewerkers en de organisatie als geheel. De synergie die hierdoor ontstaat, zorgt voor een omgeving waarin medewerkers nieuwe inzichten krijgen en vaardigheden verwerven.

 

Hierdoor ontstaat draagvlak voor duurzame ontwikkeling en/of verandering. Bovendien is dit een omgeving waarin gewenste ontwikkelingen makkelijker gerealiseerd worden. Aandacht voor zowel mens, product, proces als het resultaat.

De combinatie van bovenstaande én mijn managementkennis & werkervaring, zorgen ervoor dat ik van toegevoegde waarde ben voor uw organisatie. Dat kan door het uitoefenen van een interim-management opdracht, maar ook als trainer en/of coach.

Neem contact op
Spreekt u deze manier van werken aan? Neem dan contact met mij op zodat we elkaar kunnen ontmoeten.

Interim management

Ik wil eraan bijdragen dat ieder mens, iedere professional, in staat gesteld wordt om zijn/haar droom te leven (vrij naar Martin Luther King en John Lennon) en in zijn/haar kracht komt te staan om deze droom te kunnen leven (vrij naar Ghandi).
Daarom besteed ik tijdens een opdracht altijd aandacht aan de onderstroom: dat wat daadwerkelijk leeft en speelt in de organisatie en bij medewerkers, als onderdeel van een (gegroeide) cultuur. Ik noem het de ‘vraag achter de vraag achterhalen’. Hierdoor help ik organisaties en hun medewerkers verder te ontwikkelen en hun ware potentieel te benutten. Deze manier van werken sluit direct aan bij de Rijnlandse principes waarin vakmanschap en vertrouwen voor mij de belangrijkste kernpunten zijn.

Daarnaast combineer ik mijn kennis en ervaring met mijn waardering voor het Angelsaksisch systeem waarvan voor mij de belangrijkste elementen structuur, verantwoording en duidelijkheid zijn.

Op deze manier ondersteunen en versterken cultuur en structuur elkaar. Dit vormt een rijk geheel met volop kansen waardoor de gewenste organisatieontwikkeling makkelijker gerealiseerd kan worden. Aandacht voor mens, product, proces en resultaat.

Training en coaching

Naast interim-manager ben ik ook trainer en coach.
Ik ben onder andere een aantal jaren docent geweest bij opleidingscentrum ISBW voor vakken als coaching en managementvaardigheden.

Trainingen en workshops
Ik geef op de vraag afgestemde trainingen en workshops en begeleid bijeenkomsten op het gebied van organisatieontwikkeling en cultuur, zoals:

 • Systemische intelligentie
 • Intervisie
 • Management- en teamdagen
 • Organisatieopstellingen

Trainingen samen met Paul Zonneveld
Onder de naam Paul & Martin geef ik, samen met Paul Zonneveld, de volgende trainingen:

 • Systemische intelligentie voor leiderschap & organisatie
 • 24 Maanen
 • Meester van emotie (in samenwerking met Kootstar)

Coaching
Als coach kan ik zowel persoonlijke als (management)team ondersteuning bieden in:

 • Leiderschap en communicatie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ondersteuning MT-dagen

Hierin staan uw wensen en behoeften altijd centraal.

Coachingstraject
In een coachingstraject nemen de volgende elementen een voorname rol:

 • Uw eigen plek
 • Uw eigen competenties in relatie tot de cliënt, het (management)team, de organisatie en/of de omgeving

Agenda

Systemische intelligentie next level

Systemische intelligentie next level

Van veel kanten kregen we de vraag of er een verdere verdieping kon komen op de 10 daagse training systemische intelligentie. Op basis van deze vraag hebben we vier modules van ieder twee dagen ontwikkeld. Ieder met een specifiek onderwerp. De modules zijn:

Module 1: systemisch consulting en diagnostiek
Module 2: de relatie tussen familiesysteem en leiderschap
Module 3: overlevingsstructuren van systemen en hoe daarmee om te gaan
Module 4: andere coachgesprekken en systemische team coaching

Wil jij ook meer verdieping lees dan de brochure voor meer informatie of neem contact op met Paul Zonneveld of mij.

Brochure en aanmelden
Brochure Systemische intelligentie next level
Aanmelden via de site van Paul Zonneveld

24 Maanen

24 Maanen

Dit jaar zijn we bezig een aantal programma’s te innoveren. Eén daarvan is reeds gestart, genaamd 24 Maanen. Een deep dive waarin de grenzen van systemisch werk worden opgezocht met behulp van technieken en inzichten uit het sjamanisme en mystical principles.

Mocht je hier meer over willen weten of uitgenodigd willen worden voor de 2022 jaargang, neem dan contact met mij op.

 

Portfolio

Ervaring
Mijn ervaring op het gebied van interim-management, training & coaching ligt - naast een aantal uitstapjes naar gemeente, energiebedrijf en NGO - in het bijzonder in de zorgbranche: Thuiszorg, de Verpleeg- en Verzorgsector (V&V), de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG), de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ), de Jeugdzorg en Maatschappelijke- en Vrouwenopvang.

Opdrachten
De opdrachten die ik uitvoer zijn doorgaans gepositioneerd direct onder het bestuur of de directie. Binnen deze context heeft mijn inzet het meeste rendement als ik als tweede man kan functioneren: als directeur, sector- of regiomanager, regiodirecteur of zorglijnmanager.

Stelregel
Mijn stelregel is dat het probleem of de gewenste verandering waar ik voor kom, van de organisatie is.

 
Daarmee is ook de oplossing van de organisatie. Ik zorg ervoor dat – in samenwerking met de betreffende medewerkers – de oplossing uit de organisatie zelf komt en dat deze blijvend/geborgd is, ook na mijn vertrek.

Opdrachtgevers en resultaten
▪ Een sluitende bedrijfsvoering;
▪ Gemotiveerde teams;
▪ Cliënt centraal in denken en handelen;
▪ Visie en beleid ontwikkelen;
▪ Pragmatische vertaling van visie en beleid naar operationeel niveau;
▪ Richting, sturing/monitoring en handelen;
▪ Vertrouwen en rust brengen;
▪ Samenwerking in een groter geheel tot stand brengen.

Referentie van een coachee

Referentie van een coachee

Coaching heeft mij geleerd om op een andere manier naar mezelf te kijken. Hoe ik de dingen doe en waarom ik het zo doe. Het ‘out of the box’ denken is voor mij gaan leven, omdat ik het ben gaan toepassen in gesprekken. Mezelf anders opstellen, andere vragen stellen, meer regie nemen, een andere interne voorstelling van een gesprek e.d. Hoe meer ik het toepas, hoe enthousiaster ik word van het effect. Het werkt echt! Gedurende het traject heb ik de mijlpalen steeds besproken met Martin Breed. Hij heeft mij op positieve manier gestimuleerd en gespiegeld. Hij is goed in luisteren en samenvatten en het stellen van de juiste vragen. Coaching heeft mij geholpen om nog meer mijn talenten te benutten en het heeft me nog zelfbewuster gemaakt. Ik kan het iedereen aanraden om het ook te doen!

Referentie van een manager HRM, VG

Referentie van een manager HRM, VG

Martin, is een ‘doorgewinterde’ manager/directeur, hij werkt vanuit de essentie, met een overstijgende aanpak Iemand die niet wegloopt voor problemen maar deze weet om te vormen tot werkbare resultaten. Typerend voor Martin is zijn out of the box benadering, hij komt vaak met verrassende invalshoeken en weet mensen en organisaties hieraan te verbinden. Ook zijn systemische kijk naar organisaties en mensen heeft toegevoegde waarde. En bovenal is Martin een zeer prettige collega om mee te werken waarbij een gezonde dosis humor niet ontbreekt.

Referentie van een bestuurssecretaris, VG

Referentie van een bestuurssecretaris, VG

Martin is een man met passie die er echt voor gaat en daarbij zichzelf blijft. Hij werkt steeds weer vanuit de bedoeling, de WHY, aan de resultaten die behaald moeten worden en maakt daarbij graag gebruik van veel creativiteit en vakmanschap. Hij denkt in mogelijkheden en neemt door zijn enthousiasme iedereen mee. Ik heb daarom veel waardering voor de wijze waarop Martin zich heeft ingezet voor Vanboeijen als directeur zorg a.i. .

Referentie van een collega directeur,  VG

Referentie van een collega directeur,  VG

Martin is een authentieke leider, een man met visie en inhoud. De zorg voor cliënten staat centraal, maar met oog voor de bedrijfsvoering. In een intensief jaar bij Vanboeijen heeft hij zich een ware crisismanager getoond. Martin heeft humor, is creatief en heeft het hart op de goede plek. Een fijne collega in ons directieteam. Ik heb veel van Martin mogen leren!

Referentie van een bestuurder VG

Referentie van een bestuurder VG

Heb met Martin als interim manager Zorg gewerkt in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg, waar een interne crisis was ontstaan. Onrust bij management, medewerkers en ook de Cliëntenraad. Discussie over de kwaliteit van zorg, de benodigde verbeteringen in de organisatie. Martin heeft dat goed opgepakt met zijn uitnodigende maar waar nodig stevig spiegelende stijl van werken en leidinggeven.
Hij heeft een basale bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting van de organisatie, met name waar het om gaat: cliënt, cliëntsysteem, medewerker, team!

Referentie van een collega leidinggevende NGO

Referentie van een collega leidinggevende NGO

“Betrokken leidinggevende, een echte people-manager met oog voor het resultaat!”

Referentie van een sectormanager VG

Referentie van een sectormanager VG

“Een hands on projectleider die met hoofd en hart werkt. Die ontmoeting en verbinding met mensen op een natuurlijke wijze tot stand brengt, motiverend eist en daarmee doelgericht werkt. Het resultaat stelt ons in staat binnen het bereikte productieplafond toch een uitbreiding van ons zorgaanbod te realiseren.”

Referentie van een duaal leidinggevende GGZ

Referentie van een duaal leidinggevende GGZ

“Inspirerende collega, met wie ik heel fijn heb samengewerkt. Denkt in oplossingen, werkt keihard, en weet zijn omgeving te begeesteren. Verstand van cijfers, maar zeker ook van mensen.”

Referentie van een directeur psychiater GGZ

Referentie van een directeur psychiater GGZ

“Ik heb Martin leren kennen als een gedreven manager. Door zijn oplossingsgerichte manier van werken, ‘omdenken’ en verbindende kwaliteiten inspireert hij medewerkers om hun talenten optimaal ten dienste van de cliënt in te zetten. Martin zegt ‘ja’, gaat aan de slag en er ontstaan bijna als vanzelf mogelijkheden!”

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

“Martin Breed is behalve zakelijk en bedrijfsmatig een echte people-manager, die medewerkers prikkelt, in hun kracht zet en zo in hoog tempo en met elan waardevolle veranderingen weet te realiseren. Door zijn ideeën en ervaringen te delen, inspireert hij ook collega managers. Met Martin erbij wordt het werken leuker en blijkt er meer te kunnen dan vooraf gedacht. Zo zagen wij hoe een locatie die moest sluiten wekelijks inspiratiesessies met elkaar hield.”

Werkwijze met e-book

Eigen ontworpen analysemodel
De start van een interim-opdracht begint altijd met een analyse van het probleem of de gewenste verandering binnen een organisatie. Om deze analyse snel en grondig uit te kunnen voeren werk ik – op basis van mijn kennis en ervaring - met een eigen ontworpen analysemodel, beschreven in het E-Book: 'Breed, kijken om het te zien'

Binnen tien werkdagen geeft dit model inzicht in zowel de bovenstroom (structuur) als de onderstroom (cultuur) van uw organisatie of het organisatieonderdeel.
Dit is onderscheidend omdat de opdracht op deze manier zowel vanuit systeemgericht werken als vanuit (de beleving en gevoelens van) mensen benaderd wordt. Het analysemodel geeft daarmee snel zicht op de vraag achter de vraag. Hierdoor wordt het daadwerkelijke probleem binnen uw organisatie aangepakt.

Bespreken analyse en formuleren doel van de opdracht
Deze eerste stap is belangrijk om goed aan te kunnen sluiten op de vraag van uw organisatie. Ik bespreek de analyse met mijn opdrachtgever en bij overeenstemming hierover formuleren we samen het doel voor de opdracht. Vervolgens maak ik een plan van aanpak en start de uitvoering van de opdracht. In overleg met mijn opdrachtgever maak ik tussentijdse rapportages waarmee ik de voortgang van zowel mijzelf als mijn opdrachtgever monitor. Bij het afronden van de opdracht verzorg ik een afsluitende rapportage en, uiteraard wanneer gewenst, een presentatie.

E-Book: Breed, kijken om het te zien

Download het E-Book: Breed, kijken om het te zien. Een eigen ontworpen analysemodel

Wie ben ik

Professioneel
Sinds 2001 werk ik vol bevlogenheid vanuit mijn eigen bedrijf: Martin Breed – Interim-management. Daarvoor werkte ik jarenlang met plezier in loondienst en heb ik veel verschillende functies bekleed in met name de zorgbranche.

Na mijn opleiding tot Z-verpleegkundige volgde ik verschillende management-opleidingen, waaronder de masteropleiding in public sector management (MPM). In de tussentijd ben ik daarnaast opgeleid tot orthopedagoog. Na het behalen van mijn master werd mijn aandacht meer en meer getrokken naar de onderstroom van organisaties.
Ik startte met NLP en heb de afgelopen jaren veel workshops en korte trainingen gevolgd om meer kennis en verdieping te vinden. Dit vond ik onder andere in: systemisch werken, organisatieopstellingen, oplossingsgericht werken, traumawerk, systemic rituals en transformational bodywork.
Geïnspireerd ben ik de afgelopen jaren daarnaast vooral door Simon Sinek, Ricardo Semler, Fredric Laloux en Nassim Taleb. Sinds enkele jaren organiseer ik – veelal samen met collegae – trainingen en workshops die zich richten op cultuur en onderstroom.

In 2014 heb ik een bedrijfsanalysemodel ontwikkeld en hierover het boek ‘Breed, kijken om het te zien’ geschreven. Klik hiervoor naar de pagina Werkwijze met E-Book.

Persoonlijk
Ik ben de jongste zoon uit een gezin van vier, geboren in 1959 in Haarlem. Na de middelbare school, een periode van meer sport en muziek dan studie, heb ik mijn eerste vrouw ontmoet. We zijn gaan samenwonen, eerst in St. Pancras en snel daarna in Purmerend. Vanuit Purmerend zijn we verhuisd naar Hoorn waar onze twee zoons zijn geboren en al snel zijn we weer terug gegaan naar Haarlem. Lekker dichtbij ouders en schoonouders zodat er altijd oppas was voor de jongens.

Na een periode van fusies en reorganisaties ben ik 2001 begonnen als zelfstandig professional. Met twee jongens, drukke banen voor zowel mijn vrouw als mijzelf en dromen om te verwezenlijken was het leven een uitdaging, maar verliep alles voorspoedig. Tot in 2005 bij mijn vrouw kanker werd geconstateerd. In 2008 is zij overleden. Na een moeilijke periode, waarin ook de jongens het huis hebben verlaten, ben ik in 2014 opa geworden en woon ik nu samen met een nieuwe partner. Zij heeft drie zonen waardoor het bij tijden gezellig druk in huis kan zijn. Naast het werk is het, naast ons gezien, vooral fotograferen en motorrijden waar ik graag mijn vrije tijd aan besteed.

Contact

Interim-management, training & coaching of persoonlijke ondersteuning
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over Interim-management, training & coaching of persoonlijke ondersteuning? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Info@martinbreed.nl 06 215 00 159
    Contactformulier Uranusstraat 45 2024 GK Haarlem. Ik ben werkzaam door het gehele land.
LinkedIn

Download E-Book: Breed, kijken om het te zien

   
KVK-nummer: 341 59 838 IBAN-nummer: NL 62 ASNB 070 82 66 401

Martin Breed contact