Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse

“Een heldere bedrijfsanalyse waar u direct mee aan het werk kunt.”

Waarom Martin Breed bedrijfsanalyse?

 • Snel, in twee/drie weken
 • Niet duur
 • Boven én onderstroom
 • Mens, product en resultaat centraal
 • Resultaat leidt tot oplossing, wat leidt tot actie
 • Probleem én oplossing zijn van de organisatie
 • Op basis van 30 jaar kennis en ervaring

BREED, kijken om het te zien

Met het bedrijfsanalyse model “BREED, kijken om het te zien” krijgt u binnen enkele weken inzicht in de boven- én onderstroom van uw organisatie(onderdeel). Met dit inzicht weet u de juiste knoppen te vinden om het rendement van de organisatie nog verder te verhogen.

De basis van het model wordt enerzijds gevormd door de 30 jaar ervaring als leidinggevende, waarvan de helft als interim manager. Anderzijds ook door kennis vanuit managementopleidingen, trainingen en workshops. Dit model is ontwikkeld om in een zeer korte periode de organisatie te doorgronden: om te weten wat de werkelijke vraag is, waar de krachten liggen en welke pijnpunten er zijn.

“Door naar juiste onderwerpen te kijken, gaat u het zien.”

Martin Breed zorgt er voor dat alle bepalende onderwerpen van uw organisatie tastbaar worden. Omdat dit slechts een paar weken in beslag neemt, is de investering een stuk minder hoog dan u waarschijnlijk gewend bent.

Wat het Breed bedrijfsanalyse model onderscheidt van andere instrumenten is dat Martin Breed het benadert vanuit zowel het systeem van de organisatie als vanuit de mensen in die organisatie. Het omvat zowel de boven- als de onderstroom. De uitvoering neemt slechts enkele weken in beslag en de investering is gering, terwijl het rendement van de organisatie toeneemt.

Drie modules

Martin Breed biedt drie modules aan. Het analysemodel “Breed, kijken om het te zien” is één van deze modules. U kunt de modules ook afzonderlijk van elkaar afnemen.

Module 1: ”Breed, kijken om het te zien”

De eerste module voor de bedrijfsanalyse is de probleembepaling ofwel ‘BREED, kijken om het te zien’. Dit houdt in dat we stap voor stap gaan kijken wat het probleem is en waar de pijnpunten liggen. Pas van daaruit gaan we door naar het bedenken van oplossingen. In twee weken ligt er een rapport over (een deel van) de organisatie, waarin duidelijk staat waar op gestuurd moet worden om de potentie van het bedrijf volledig te benutten.

Module 2: Oplossingen

De tweede module voor de  bedrijfsanalyse is probleemoplossing. In deze module wordt u ondersteund om oplossingen te vinden voor problemen in de organisatie of vinden we kansen die op dit moment nog niet benut worden. Martin Breed kan u op diverse wijzen van dienst zijn. Dit kan variëren van individuele ondersteuning en workshops tot brainstormsessies en werkgroepen met kunstenaars. Samen met u wordt gekozen voor de meeste passende vorm.

Het is van groot belang dat vanaf het begin van de bedrijfsanalyse voor iedereen duidelijk is dat het bedrijf de eigenaar is van zowel het probleem als de oplossing. Martin Breed neemt het probleem, noch de oplossing van de organisatie over. Door een duidelijke probleemeigenaar vast te stellen is vanaf de start van de bedrijfsanalyse de borging in de organisatie gegarandeerd en ontstaat er geen afhankelijkheid van Martin Breed.hr]

Module 3: Actie

De derde module voor de bedrijfsanalyse is de actiemodule. Martin Breed ondersteunt u om van plan naar actie te komen. Dit kan op veel manieren. Het palet van mogelijkheden loopt van coaching en training naar inzet van tijdelijk management en inzet van specifieke deskundigheid.

Het bedrijfsanalyse model geeft snel en tegen geringe kosten, handvatten voor:

 • Verhoging rendement organisatie
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Doorvoeren van veranderingen
 • Vinden van de pijnpunten
 • Andere kijk op de organisatie

6 vlucht naar vrijheid

Download de introductiefolder bedrijfsanalyse Martin Breed Download de informatiefolder bedrijfsanalyse Martin Breed (incl. tarieven)