Interim management

Martin Breed

Het is mijn overtuiging dat ieder mens recht heeft op een plek in de samenleving. Ik wil mij inzetten om dit mogelijk te maken.

Interimmanagement door Martin Breed onderscheidt zich vooral door aandacht voor de onderstroom, de cultuuraspecten.
Dit doe ik door organisaties en hun medewerkers vanuit het systemisch perspectief te benaderen. Deze manier van werken sluit direct aan bij de Rijnlandse principes waarin vakmanschap en vertrouwen voor mij de belangrijkste kernpunten zijn.

Deze manier van werken combineer ik met mijn kennis en ervaring met, en waardering voor, het Angelsaksisch systeem waarvan voor mij de belangrijkste elementen structuur, verantwoording en duidelijkheid zijn.

Door deze stromingen te combineren ontstaat een werkwijze waarin cultuur en structuur elkaar ondersteunen en versterken. Vermeende polariteiten met een zelfde bron en doel.
Waarom zou je in een ‘of/of wereld’ leven, als ‘en/en’ een veel rijker geheel vormt met meer kansen. Bovendien is dit een omgeving waarin gewenste ontwikkelingen makkelijker gerealiseerd worden. Aandacht voor mens, product en proces.

Binnen deze context heeft mijn inzet het meest rendement als ik als tweede man kan functioneren. Hierbij zorg ik er voor dat de oplossing uit de organisatie komt en daar blijft, ook na mijn vertrek.

Naast interimmanager ben ik ook coach en trainer. Beide met als basis systemische intelligentie. Door de synergie van deze vaardigheden ontstaat een omgeving waarin relatief snel draagvlak ontstaat voor duurzame ontwikkeling en/of verandering.

Spreekt u deze manier van werken aan, neem dan gerust contact met mij op zodat we elkaar kunnen ontmoeten.

Belt u mij gerust (06 2150 0159) of stuur mij een mail (info@martinbreed.nl).

Transformatie
Werkwijze en borging
Ondersteuning
Modellen, stromingen en theorieën
Transformatie

Transformatie

Waar transitie zich richt op het aanpassen van verschijningsvormen, richt transformatie zich op de diepere lagen, de ziel, van de organisatie als systeem. Transformatie werkt met de haarvaten van de organisatie, en al deze haarvaten vormen de verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm, de structuur, zal als logisch en ondersteunend ervaren worden als er vanuit de haarvaten naar gekeken is.

Gaat transformatie dan altijd vooraf aan een structuuraanpassing? Nee, net als met zo veel dingen in organisaties, is ook hier een balans te vinden. Bij veel organisaties zal een aanpassing aan de structuur ondersteunend of stimulerend kunnen werken bij de transformatie. Het is belangrijk om te weten en nadrukkelijk te communiceren dat de verandering in de structuur geen blijvende is, maar slechts een eerste stap om transformatie mogelijk te maken.

Werkwijze en borging

Werkwijze en borging

De start van een opdracht begint altijd met een analyse. Om dit snel en grondig te kunnen uitvoeren werk ik met een eigen ontworpen analysemodel, ‘Breed, kijken om het te zien’. Deze stap is belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij de vraag van de organisatie. Klik op de link om het boek te downloaden. Binnen tien werkdagen geeft dit model inzicht in zowel de boven- als de onderstroom van de organisatie of het organisatieonderdeel.

Deze analyse wordt besproken met de opdrachtgever en bij overeenstemming wordt samen een doel geformuleerd voor de opdracht. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt en start de uitvoering van de opdracht. In overleg met de opdrachtgever maak ik tussentijdse rapportages waarmee ik de voortgang van zowel de opdrachtgever als mijzelf monitor. Bij het afronden van de opdracht verzorg ik een afsluitende rapportage en, als dat gewenst wordt, een presentatie.

Ondersteuning

Ondersteuning

Stelregel

Mijn stelregel is dat het probleem waar ik voor kom van de organisatie is, daarmee zijn ook de oplossingen van de organisatie. Hiermee wordt voorkomen dat de gevonden oplossingen, bij het afronden van de opdracht, samen met mij de organisatie verlaten. De oplossingen zijn geborgd in de organisatie.

In andere woorden: ik word geen onderdeel van het probleem of de oplossing, waardoor de oplossing een blijvende is.

 

Modellen, stromingen en theorieën

Modellen, stromingen en theorieën

In de jaren dat ik leiding geef zijn er heel wat modellen, stromingen en theorieën de revue gepasseerd. En alle hadden delen die bruikbaar zijn. Geïnspireerd ben ik de afgelopen jaren vooral door Simon Sinek, Ricardo Semler, systemisch werken, Fredric Laloux, Nassim Taleb, oplossingsgericht werken.

Interim management

De ervaring van Martin Breed op het gebied van interim management ligt in het bijzonder in de zorg en aanverwante organisaties. De opdrachten die Martin Breed als leidinggevende / interim manager heeft uitgevoerd zijn doorgaans gepositioneerd direct onder het bestuur of de directie. De span of attention van zijn opdrachten als interim manager varieert van 65 tot 1700 medewerkers. Budgetverantwoordelijkheid varieert in de meeste gevallen van € 5 tot € 85 miljoen.

Uitgevoerde opdrachten

De opdrachten voor interim management zijn uitgevoerd in de thuiszorg, de Verpleeg- en Verzorgsector (V&V), de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de jeugdzorg. Functies die hier bij passen zijn sector- of regiomanager, regiodirecteur of zorglijnmanager.

Resultaten

Resultaten die zijn behaald in de opdrachten voor interim management zijn:

  • Een sluitende bedrijfsvoering
  • Gemotiveerde teams
  • Cliënt centraal in denken en handelen
  • Ontwikkelde visie en beleid
  • Pragmatische vertaling van visie en beleid naar operationeel niveau
  • Richting en handelen
  • Vertrouwen en rust
  • Samenwerking in een groter geheel

Bij alle projectopdrachten voor interim management zijn doelen gerealiseerd waarop de organisatie verder kan bouwen. Kern van veel opdrachten is enerzijds het oplossen van problemen en anderzijds de werkplek organiseren en regelen dat wat gedaan moet worden, ook gedaan wordt.

“Betrokken leidinggevende, een echte people-manager met oog voor het resultaat!”

Referentie van een collega leidinggevende NGO

Referentie van een collega leidinggevende NGO

“Een hands on projectleider die met hoofd en hart werkt. Die ontmoeting en verbinding met mensen op een natuurlijke wijze tot stand brengt, motiverend eist en daarmee doelgericht werkt. Het resultaat stelt ons in staat binnen het bereikte productieplafond toch een uitbreiding van ons zorgaanbod te realiseren.”

Referentie van een sectormanager VG

Referentie van een sectormanager VG

“Inspirerende collega, met wie ik heel fijn heb samengewerkt. Denkt in oplossingen, werkt keihard, en weet zijn omgeving te begeesteren. Verstand van cijfers, maar zeker ook van mensen.”

Referentie van een duaal leidinggevende GGZ

Referentie van een duaal leidinggevende GGZ

“Ik heb Martin leren kennen als een gedreven manager. Door zijn oplossingsgerichte manier van werken, ‘omdenken’ en verbindende kwaliteiten inspireert hij medewerkers om hun talenten optimaal ten dienste van de cliënt in te zetten. Martin zegt ‘ja’, gaat aan de slag en er ontstaan bijna als vanzelf mogelijkheden!”

Referentie van een directeur psychiater GGZ

Referentie van een directeur psychiater GGZ

“Martin Breed is behalve zakelijk en bedrijfsmatig een echte people-manager, die medewerkers prikkelt, in hun kracht zet en zo in hoog tempo en met elan waardevolle veranderingen weet te realiseren. Door zijn ideeën en ervaringen te delen, inspireert hij ook collega managers. Met Martin erbij wordt het werken leuker en blijkt er meer te kunnen dan vooraf gedacht. Zo zagen wij hoe een locatie die moest sluiten wekelijks inspiratiesessies met elkaar hield.”

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

“Martin Breed is behalve zakelijk en bedrijfsmatig een echte people-manager, die medewerkers prikkelt, in hun kracht zet en zo in hoog tempo en met elan waardevolle veranderingen weet te realiseren. Door zijn ideeën en ervaringen te delen, inspireert hij ook collega managers. Met Martin erbij wordt het werken leuker en blijkt er meer te kunnen dan vooraf gedacht. Zo zagen wij hoe een locatie die moest sluiten wekelijks inspiratiesessies met elkaar hield.”

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ

Training

Martin Breed biedt trainingen in het kader van organisatieontwikkeling zoals systemisch werken, intervisiebijeenkomsten, organisatieopstellingen en begeleiding van Management Team dagen. Dit doet Martin Breed mede vanuit zijn brede werkervaring. Hij is een aantal jaren docent bij opleidingscentrum ISBW geweest voor vakken als coaching en managementvaardigheden.

Martin Breed biedt coaching en training gericht op persoonlijke ontwikkeling, cultuur, leiderschap en communicatie. Hierin staat u – de klant – altijd centraal. In de trajecten speelt het bewustzijn van de eigen plek, de eigen competentie in relatie tot de cliënt, het team, de organisatie en de omgeving een voorname rol.

Workshops

Naast deze trajecten verzorgt Martin Breed ook workshops in het kader van organisatieontwikkeling zoals systemisch werken, intervisiebijeenkomsten, organisatieopstellingen en begeleiding van Management Team dagen. Dit doet Martin Breed mede vanuit zijn brede werkervaring. Hij is een aantal jaren docent bij opleidingscentrum ISBW geweest voor vakken als coaching en managementvaardigheden.

Meester van emotie©

Meester van emotie©

Een ceremoniële bijeenkomst waarin mannen op ‘innerlijke ontdekkingsreis’ gaan

Mannen en hun emoties; een eeuwenoud thema in een eigentijdse aanpak. Er is een oud principe waarbij mannen samen op ontdekkingsreis gaan om nieuwe werelden te ontdekken. Het is ons idee om in een select gezelschap in 2,5 dag (7 dagdelen) te ontdekken én te onderzoeken hoe jij in het leven staat en jij nóg meer jezelf kan zijn als man. Mannen laden zich op bij andere mannen en ontladen zich ook bij andere mannen. Dit doen ze door te ervaren, te leren, te observeren en te delen met elkaar.

Het aanbod
Voor deze dagen kiezen we niet voor één ‘leer’. We maken gebruik van onze kennis op vele gebieden zoals: zorg, fysiotherapie, geneeskunde, NLP, systemisch werk, traumawerk, self-connection, sjamanisme, mediatie, psychologie, communicatie en nog veel meer. Elementen uit deze werkvelden hebben we samengesmolten, hierdoor kan er zich van alles in een professionele en veilige omgeving openbaren. Of dat uiteindelijk ook gebeurt ligt bij de deelnemers zelf. Als begeleiders zorgen wij met onze ervaring dat individuele processen en het groepsproces in veilige banen wordt geleid.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link
Brochure
Meester van Emotie

Systemisch intelligentie voor leiderschap en organisatie

Systemisch intelligentie voor leiderschap en organisatie

Training systemische intelligentie voor leiderschap en organisatie i.s.m. Paul Zonneveld
Je hele leven kent vele systemen, zoals familie, gezin, school of organisaties. De regels in dergelijke systemen lijken vaak ingewikkeld. Je komt vraagstukken tegen waar je geen vat op lijkt te krijgen en die veel energie opslokken. We merken steeds meer dat ook organisatorische en leiderschapsproblemen een systemische oorzaak hebben.

10-daagse training 2019
Ontdek de systemische oorzaken – die onderstroom – en leer die te doorgronden. In de 10-daagse training systemisch coachen leer je de basis en de eerste fijne kneepjes van het coachvak in de onderstroom. Systemisch coachen zal je coaching toolkit en aanpak verrijken in zowel één op één, team- als groepscoachings. Het is een belangrijke stap in zowel je persoonlijke als je professionele ontwikkeling zodat je grip krijgt op die onderstroom!

Bekijk hier de brochure voor de training Systemische Intelligentie voor Leiderschap en Organisatie Coaching

Training systemisch interimmanagement

Training systemisch interimmanagement

Training systemisch interimmanagement i.s.m. Paul Zonneveld
Als je met een nieuwe opdracht start, staat er meteen druk op de ketel. De verwachting zijn hooggespannen.
Hoe maak je snel een diepgaande analyse?

4-daagse training
Hoe krijg je een aanpak makkelijker geaccepteerd? Hoe verbreed je draagvlak? Hoe zorg je ervoor dat jouw voorstel als ‘logisch’ wordt ervaren? Hoe word je geaccepteerd in je rol als interim-manager? Heb je je wel eens afgevraagd of je wel op de juiste plek zit om een organisatie te helpen? Deze vragen en nog veel meer zijn het startpunt voor de 4-daagse training systemisch interim management.

Bekijk hier onze brochure over de training systemisch coachen.

Nieuwe training

Nieuwe training

Binnenkort nieuwe training

Download het boek

Bij aanvang van de opdracht maakt iedere interimmanager een analyse. Op basis van mijn ervaring en kennis heb ik een model ontwikkeld waarmee ik na een week mijn analyse aan de opdrachtgever kan presenteren.

Het model onderscheidt zich van andere instrumenten doordat de opdracht zowel vanuit het systeem als de mensen benaderd wordt. Zowel de tastbare zaken (structuur, bovenstroom) als de gevoelens die spelen bij medewerkers (cultuur, onderstroom). Het bedrijfsanalysemodel geeft zicht op de vraag achter de vraag waardoor het werkelijke problemen i.p.v. de symptomen binnen de organisatie wordt aangepakt.

Download kosteloos het boek

Wie is Martin Breed?

Martin Breed is ervan overtuigd en gelooft dat ieder mens recht heeft op een plek in de samenleving. Martin Breed zet zich in om voorwaarden te realiseren, die mensen in staat stellen deze plek in te nemen. Het heeft voor Martin Breed veel waarde dat je in staat gesteld wordt om je droom te leven (vrij naar M.L. King en John Lennon) en in je kracht te staan om je droom te kúnnen leven (vrij naar Gandhi). De combinatie van deze overtuiging met de werkervaring en gedegen managementkennis zorgt – met name in de zorgsector – voor een toegevoegde waarde van Martin Breed voor uw organisatie.

Professioneel

Sinds 2001 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, Breed Interim management. De functies van waaruit ik opdrachten uitvoer, zitten hiërarchisch meestal direct onder die van de Raad van Bestuur, zoals directeur of regiomanager. De sector waar ik het meest werkzaam ben is de zorg en dan met name in de Care en de GGZ. Voor de start van Breed Interimmanagement werkte ik in loondienst en heb ik heb ik veel verschillende functies gehad in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat betreft opleidingen heb ik na de opleiding tot Z-verpleegkundige verschillende managementopleidingen gevolgd, waaronder de masteropleiding in public sector management (MPM). Tussen de managementopleidingen door ben ik ook opgeleid tot orthopedagoog.

Na het halen van de master is mijn aandacht meer getrokken naar de onderstroom van organisaties. Ik ben begonnen met NLP en heb gaandeweg meer trainingen en cursussen gevolgd waaronder systemisch werken, organisatieopstellingen, oplossingsgericht werken en traumawerk. De laatste jaren heb ik veel workshops en korte trainingen gevolgd om meer kennis en verdieping te vinden.

Sinds enkele jaren organiseer ik, veelal samen met collegae, trainingen en workshops die zich richten op cultuur en onderstroom.
In 2014 heb ik een bedrijfsanalyse model ontwikkeld en het boek ‘Breed, kijken om het te zien’ geschreven, voor meer informatie: http://www.martinbreed.nl/bedrijfsanalyse/.

Persoonlijk

Ik ben de jongste zoon uit een gezin van vier, geboren in 1959 in Haarlem. Na de middelbare school, een periode van meer sport en muziek dan studie, heb ik mijn eerste vrouw ontmoet. We zijn gaan samenwonen, eerst in St. Pancras en snel daarna in Purmerend. Vanuit Purmerend zijn we verhuisd naar Hoorn waar onze twee zoons zijn geboren. Snel na de geboorte van onze jongste zijn we weer terug gegaan naar Haarlem. Lekker dicht bij ouders en schoonouders zodat er altijd oppas was voor de jongens en onze beide vaders met veel plezier ons huis konden verbouwen.

Na een periode van fusies en reorganisaties ben ik 2001 begonnen als zelfstandig professional. Met twee jongens, drukke banen voor zowel mijn vrouw als mijzelf en dromen om te verwezenlijken was het leven een uitdaging maar verliep alles voorspoedig. Tot in 2005 bij mijn vrouw kanker werd geconstateerd. In 2008 is zij overleden. Na een moeilijke periode waarin ook de jongens het huis hebben verlaten, ben ik in 2014 opa geworden en woon ik nu samen met een nieuwe partner. Zij heeft drie zonen waardoor het bij tijden gezellig druk in huis kan zijn. Naast het uitvoeren van opdrachten is het vooral fotograferen en motorrijden waar mijn tijd naar toe gaat.

Contact

Wilt u contact opnemen?

Als u interesse heeft in of meer informatie wilt over interim management, training en workshops of coaching en persoonlijke ondersteuning neem dan gerust, vrijblijvend contact met mij op.

Contactgegevens:

Postadres

Uranusstraat 45
2024 GK Haarlem

Telefoonnummer

06 2150 0159

E-mail

E-Mail: info@martinbreed.nl

KVK-nummer: 341 59 838

IBAN-nummer: NL 62 ASNB 070 82 66 401

Social media: Twitter en LinkedIn.

Martin Breed contact

Martin Breed is gevestigd in Haarlem, maar werkt door heel Nederland voor opdrachten. Het is geen probleem om naar u toe te komen.