• Interim management •

Interim management Martin Breed

De ervaring van Martin Breed op het gebied van interim management ligt in het bijzonder in de zorg en aanverwante organisaties. De opdrachten die Martin Breed als leidinggevende / interim manager heeft uitgevoerd zijn doorgaans gepositioneerd direct onder het bestuur of de directie. De span of attention van zijn opdrachten als interim manager varieert van 65 tot 1700 medewerkers. Budgetverantwoordelijkheid varieert in de meeste gevallen van € 5 tot € 85 miljoen.

Uitgevoerde opdrachten

De opdrachten voor interim management zijn uitgevoerd in de thuiszorg, de Verpleeg- en Verzorgsector (V&V), de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de jeugdzorg. Functies die hier bij passen zijn sector- of regiomanager, regiodirecteur of zorglijnmanager.

Resultaten

Resultaten die zijn behaald in de opdrachten voor interim management zijn:

 • Een sluitende bedrijfsvoering
 • Gemotiveerde teams
 • Cliënt centraal in denken en handelen
 • Ontwikkelde visie en beleid
 • Pragmatische vertaling van visie en beleid naar operationeel niveau
 • Richting en handelen
 • Vertrouwen en rust
 • Samenwerking in een groter geheel

Bij alle projectopdrachten voor interim management zijn doelen gerealiseerd waarop de organisatie verder kan bouwen. Kern van veel opdrachten is enerzijds het oplossen van problemen en anderzijds de werkplek organiseren en regelen dat wat gedaan moet worden, ook gedaan wordt.

Referenties Martin Breed

 • Quote van een bestuurder VG
  “Heb met Martin als interim manager Zorg gewerkt in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg, waar een interne crisis was ontstaan. Onrust bij management, medewerkers en ook de Cliëntenraad. Discussie over de kwaliteit van zorg, de benodigde verbeteringen in de organisatie. Martin heeft dat goed opgepakt met zijn uitnodigende maar waar nodig stevig spiegelende stijl van werken en leidinggeven. Hij heeft een basale bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting van de organisatie, met name waar het om gaat: cliënt, cliëntsysteem, medewerker, team!”
 • Quote van een collega directer,  VG
  Martin is een authentieke leider, een man met visie en inhoud. De zorg voor cliënten staat centraal, maar met oog voor de bedrijfsvoering. In een intensief jaar bij Vanboeijen heeft hij zich een ware crisismanager getoond. Martin heeft humor, is creatief en heeft het hart op de goede plek. Een fijne collega in ons directieteam. Ik heb veel van Martin mogen leren!
 • Referentie van een directeur bedrijfsvoering GGZ
  “Martin Breed is behalve zakelijk en bedrijfsmatig een echte people-manager, die medewerkers prikkelt, in hun kracht zet en zo in hoog tempo en met elan waardevolle veranderingen weet te realiseren. Door zijn ideeën en ervaringen te delen, inspireert hij ook collega managers. Met Martin erbij wordt het werken leuker en blijkt er meer te kunnen dan vooraf gedacht. Zo zagen wij hoe een locatie die moest sluiten wekelijks inspiratiesessies met elkaar hield.”
 • Referentie van een directeur psychiater GGZ:
  “Ik heb Martin leren kennen als een gedreven manager. Door zijn oplossingsgerichte manier van werken, ‘omdenken’ en verbindende kwaliteiten inspireert hij medewerkers om hun talenten optimaal ten dienste van de cliënt in te zetten. Martin zegt ‘ja’, gaat aan de slag en er ontstaan bijna als vanzelf mogelijkheden!”
 • Referentie van een duaal leidinggevende GGZ:
  “Inspirerende collega, met wie ik heel fijn heb samengewerkt. Denkt in oplossingen, werkt keihard, en weet zijn omgeving te begeesteren. Verstand van cijfers, maar zeker ook van mensen.”
 • Referentie van een sectormanager VG
  “Een hands on projectleider die met hoofd en hart werkt. Die ontmoeting en verbinding met mensen op een natuurlijke wijze tot stand brengt, motiverend eist en daarmee doelgericht werkt. Het resultaat stelt ons in staat binnen het bereikte productieplafond toch een uitbreiding van ons zorgaanbod te realiseren.”
 • Referentie van een collega leidinggevende NGO
  “Betrokken leidinggevende, een echte people-manager met oog voor het resultaat!”

interim management martin breed