coaching

Wat doet een mediator?
Een mediator is een neutrale derde partij die betrokkenen ondersteunt bij het oplossen van een geschil of conflict. De mediator faciliteert de communicatie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen en helpt hen bij het vinden van een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn. De mediator heeft geen beslissingsbevoegdheid en zal geen partij kiezen of een oordeel vellen over wie gelijk heeft. In plaats daarvan zal de mediator de betrokken partijen steunen om de belangen en behoeften te begrijpen en te respecteren, zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen.

Waarom mediation?
Een belangrijke reden om voor mediation te kiezen is om bij een conflict een win – win situatie te realiseren. Een oplossing vinden die beide partijen een goed gevoel geeft en naar de toekomst een duurzame oplossing biedt. Dit in tegenstelling tot een juridische procedure waar doorgaans sprake is van een win – verlies situatie.

Bovendien is mediation doorgaans minder stressvol en heeft het een meer informeel karakter.
Bijkomend voordeel is dat mediation tijd en geld bespaart t.o.v. een rechtsgang.

Manier van werken
1     Mijn/onze aanpak noem ik systemisch transformatief. Systemisch transformatief is een werkwijze die zowel naar de personen zelf, de interactie         tussen de personen als de achterliggende patronen kijkt en in beeld brengt. Van daaruit wordt de oplossing gevonden.
2     Logischer wijze volgt uit punt één dat het conflict veelal een symptoom is van een onderliggende oorzaak. Om deze reden gaat het dus niet om           het conflict, maar om de achterliggende reden waarom een situatie tot een conflict heeft kunnen uitgroeien. Door inzicht te verwerven bij beide             partijen in die achterliggende reden, ontstaat de mogelijkheid een duurzame oplossing  te vinden voor het conflict die door beide partijen                       gedragen wordt.
3     Als mensen er prijs op stellen verzorg ik de mediation samen met Waleria Szécsény. Beiden zijn we gecertificeerd mediator. Door onze                        samenwerking ontstaat bij de mediation nog nadrukkelijker een balans in vrouwelijke/feminiene en  manlijke/masculiene energie en benadering.

Wat mag u verwachten
Hierboven is al genoemd dat de mediator neutraal en onpartijdig is. Andere kenmerken van mediation zijn de strikte geheimhouding van alle partijen, dat deelname aan mediation op basis van vrijwilligheid geschiedt en dat alle partijen vrijblijvend inbreng hebben om tot een oplossing te komen.

Deze punten, samen met de gevraagde investering, worden vastgelegd in een  overeenkomst tot mediation, die door alle partijen wordt ondertekend.

Investering
De investering die gevraagd wordt is € 150 per uur, ex btw.

Houdt rekening met twee tot vijf sessies van twee uur.