Referentie van een bestuurder VG

Heb met Martin als interim manager Zorg gewerkt in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg, waar een interne crisis was ontstaan. Onrust bij management, medewerkers en ook de Cliëntenraad. Discussie over de kwaliteit van zorg, de benodigde verbeteringen in de organisatie. Martin heeft dat goed opgepakt met zijn uitnodigende maar waar nodig stevig spiegelende stijl van werken en leidinggeven.
Hij heeft een basale bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting van de organisatie, met name waar het om gaat: cliënt, cliëntsysteem, medewerker, team!