• Training en workshops •

Martin Breed biedt coaching en training gericht op persoonlijke ontwikkeling, cultuur, leiderschap en communicatie. Hierin staat u – de klant – altijd centraal. In de trajecten speelt het bewustzijn van de eigen plek, de eigen competentie in relatie tot de cliënt, het team, de organisatie en de omgeving een voorname rol.

Workshops

Naast deze trajecten verzorgt Martin Breed ook workshops in het kader van organisatieontwikkeling zoals systemisch werken, intervisiebijeenkomsten, organisatieopstellingen en begeleiding van Management Team dagen. Dit doet Martin Breed mede vanuit zijn brede werkervaring. Hij is een aantal jaren docent bij opleidingscentrum ISBW geweest voor vakken als coaching en managementvaardigheden.

  • Quote van een collega coach / trainer
    Martin Breed is een lateraal denker die de mens centraal stelt en daardoor ongekende resultaten weet te boeken. Dat wat anderen niet voor mogelijk hielden, weet hij in alle redelijkheid te realiseren doordat hij vragen durft te stellen die anderen vermijden. Daarnaast kan hij het verduren dat op vragen die voor liggen, niet direct een antwoord paraat is, en neemt dan de tijd om dat antwoord in de dialoog te laten ontstaan. Hij is meer dan alleen maar een manager, hij is een leider die voor zijn mensen staat en met hen werkt. Hij inspireert, daagt uit, denkt creatief en realistisch tegelijk. Hij creëert een bijzondere combinatie van resultaatgerichtheid door menselijkheid en creativiteit in denken.