Trainingen

De trainingen die ik verzorg, zijn vooral gericht op het functioneren van het team. Voorbeelden zijn onder andere teamontwikkeling, change management, samen-werken, eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en het ten volle benutten van het potentieel. In de meeste gevallen hebben de trainingen systemische intelligentie als basis, datgene wat zich in de onderstroom afspeelt.

Systemische intelligentie is het vermogen om het geheel van systemen en hun interacties te begrijpen in plaats van de afzonderlijke individuele componenten. Hierbij wordt er gekeken naar de relaties en patronen tussen de verschillende onderdelen van een systeem in plaats van alleen naar de eigenschappen van de onderdelen op zichzelf. Om deze reden is systemische intelligentie bij uitstek een benadering om de onderstroom, de cultuuraspecten, inzichtelijk te maken.

Als een team inzicht heeft in de dynamieken en principes van het systeem/cultuur/onderstroom én de eigen rol hier in, kan het ook de manieren vinden op welke wijze men met dit systeem wil omgaan en hoe dit te beïnvloeden. Op deze wijze voert men weer zelf de regie over de ontwikkelingen binnen het team en/of de organisatie.

Afhankelijk van de vraag en de situatie van de organisatie, gebruik ik uiteenlopende vormen. Naast een theoretisch kader zijn de trainingen gericht op de praktijk van de organisatie waardoor de inzichten voor iedereen herkenbaar zijn en de geleerde vaardigheden direct de volgende dag toepasbaar. Van alle deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Aandacht kan onder andere gegeven worden aan het herkennen van de vier basisprincipes van systemische intelligentie (bestemming – ordening – relatie – uitwisseling), organisatieopstellingen, trots en trauma, verleden – heden – toekomst, complimenten, meenemen en afscheid nemen, communicatie, daadwerkelijk elkaar ontmoeten en de plek die iedereen formeel en informeel inneemt.
Iedere training wordt afgesloten met een tastbaar resultaat, bijvoorbeeld een plan om datgene wat in de training aan inzicht en vaardigheden is verworven om te zetten naar actie(s).

Afhankelijk van de intensiteit van de vraagstelling en het aantal deelnemers, werk ik samen met collegae uit Nederland en België.

Open inschrijving trainingen
Naast opdrachten voor organisaties organiseer is ook, samen met collegae, trainingen en workshops. Hieronder een aantal voorbeelden.

 • Basistraining systemische intelligentie, een training met de focus op de onderstroom
 • 24 Maanen, een diepe vervolgtraining op de basistraining systemische intelligentie
 • Nieuwe Maan, verdiepingstraining systemische intelligentie als vervolg op 24 Maanen
 • Meester van Emotie, training voor en door mannen
 • Grootmeester van Emotie, verdiepingstraining na de Meester van Emotie
 • Collectief trauma, een 2 daagse workshop op uitnodiging
 • Dag van de organisatie opstellingen, een workshop met cases rondom organisatie- en leiderschapsproblematiek én de oplossingen
 • Interimmanagement vanuit systemisch perspectief, een workshop voor interimmanagers
 • Walking home, workshop rondom begeleiding van de reis naar het levenseinde
 • Systemisch coachen en (bege)leiden van organisaties. De wijsheid van de onderstroom.
 • Onderstroom? Wat is dat? Workshop hoe de onderstroom te herkennen binnen jouw team en/of organisatie.
opdrachtgevers

   

Bent u geïnteresseerd in één van de onderstaande trainingen of wilt u zich inschrijven? Klik dan voor informatie op de onderstaande links en/of neem contact met mij op.