Wat is de plek die je als (interim)leidinggevende in gaat nemen?

In de meeste gevallen wordt de interim-manager geworven om tijdelijk een functie waar te nemen of voor een specifieke deskundigheid die op dat moment niet binnen de organisatie aanwezig is. Niet zelden is het een combinatie van die twee. Dit is meestal aan de voorkant van de procedure helder geformuleerd. Na twee of drie weken in de opdracht te zijn wordt de opdracht bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen die de interim-manager heeft opgedaan.
Tot zover zal dit voor velen een herkenbaar en helder proces zijn. Heb je gevraagde vaardigheden en/of kennis en is er een ‘klik’ in het intake gesprek, dan lijkt niets een succesvolle opdracht in de weg te staan.

Was het maar zo eenvoudig, niet zelden bereikt een zeer competente interim-manager niet het resultaat dat verwacht mag worden. Dit heeft veelal te maken met een voorwaarde die vaak over het hoofd wordt gezien. Een voorwaarde die belangrijk is of een opdracht daadwerkelijk bij jou past en of je het tot een succes kunt brengen. Het gaat hier over de plek die je gaat innemen.
Tot nu toe kan ik, vanuit het systemisch perspectief, zes verschillende plekken onderscheiden. Deze zes zijn grofweg in twee groepen in te delen.
De eerste groep heeft te maken met de verwachtingen die de opdrachtgever heeft van de interim-manager in relatie tot de competentie van de interim-manager zelf.
De tweede is de aard van de plek die je als interim-manager gaat innemen.

De verwachting van de plek

  • De aangeboden plek. Dit is de plek die je van de opdrachtgever aangewezen krijgt. Opdracht, wat het resultaat moet zijn en hoe je het resultaat moet realiseren heeft de opdrachtgever al helemaal voor je uitgedacht. Eigenlijk heeft de opdrachtgever alles al bedacht en gedaan en hoef je het alleen nog maar uit te voeren. De vergelijking met een marionet wordt al snel gelegd.
  • De magische plek. Een magische plek is een plek waarin je helemaal mag doen wat je zelf vind wat goed is. Heerlijk om je helemaal uit te leven op een manier die voor het beste is, maar, waarvan niemand weet wat het hebt gedaan en waar niemand mee verder kan. Het hangt volledig aan jou. Hier is dan de Tita Tovenaar actief.
  • De dienende plek. De dienende plek is niet aangeboden noch magisch, het is de plek die het belang van de organisatie voorop stelt. Je krijgt ruimte om dat te doen wat nodig is, in afstemming  met de opdrachtgever.

Wees je er van bewust welke plek het beste bij jou past, het meeste biedt voor de organisatie in combinatie met jouw eigen ontwikkeling.

De aard van de plek.

  • De besmette plek. De plek waar je komt te werken kan ingenomen zijn door een voorganger die om uiteenlopende redenen bij anderen een emotie heeft losgemaakt. Deze emoties, positief of negatief, kunnen op jou worden geprojecteerd. Het is alsof jij bij voorbaat dezelfde emoties bij die anderen losmaakt.
  • De bezette plek. Jouw plek is ingevuld door een voorganger en van deze persoon is geen afscheid genomen. Het lijkt in feite of ‘de geest’ van jouw voorganger nog aanwezig is. In veel situaties zal de naam van de voorganger genoemd worden en zal zijn of haar werkwijze door de organisatie waren.
  • De schietstoel plek. Het gaat hier om een plek die speciaal voor jouw voorganger is gecreëerd, bijvoorbeeld omdat het altijd een goede kracht is geweest, veel kennis heeft (ook wel het geweten van de organisatie genoemd) en over een beperkt aantal jaren met pensioen gaat. Als waardering voor deze medewerker is deze plek in het leven geroepen. Dit is echter geen permanente plek in het systeem.