Welke werkervaring heb ik?

Eind jaren ’70 ben ik gestart als leerling verpleegkundige voor mensen met een verstandelijke beperking. Al vrij snel werd ik teamleider, vervolgens paviljoenscoördinator en daarna coördinator van een activiteitencentrum.

Hierna heb ik, in de functie van hoofd van een dagcentrum, een sector die midden in de samenleving staat, de overstap gemaakt van de intramurale zorg naar de semimurale zorg.
Hier ben ik zowel manager dagcentra als manager kleinschalig wonen geweest.

Mede door de opleidingen die ik heb gevolgd waarmee ik een andere visie op organisaties heb gevormd, werd het tijd een andere weg te gaan bewandelen. Na een werkelijk goed overleg met de toenmalige bestuurders, heb ik rond de eeuwwisseling gekozen om interim leidinggevende te worden.

Vanaf 2001 ben ik in veel sectoren actief als interim leidinggevende. Thuiszorg, ouderenzorg, GGZ, VG, jeugdzorg, maatschappelijke en vrouwenopvang en KWF kankerbestrijding.
De functies verschilden per opdracht, directeur zorg, regio-, cluster-, RVE- of divisiemanager, kwartiermaker, projectleider/coördinator, transitiemanager, en bestuurder.
Buiten de zorg ben ik manager HRM bij een waterleidingsbedrijf, managing director bij een trainings- en coachingsbureau, adviseur zorginkoop bij een zorgkantoor en programmamanager bij een ROC geweest.

Vanaf 2012 heb ik het leiding geven op  interimbasis gecombineerd met coaching (individueel en teams) en het geven van trainingen in  (persoonlijk)leiderschap en team- en cultuurontwikkeling (zelfstandig en in samenwerking met collegae).

Naast het geven coaching en trainingen, begeleid ik management/directieteams, team- en MT dagen/trajecten en word ik bij conflicten ingezet als (gecertificeerd) mediator.

Klik op deze link voor een overzicht van verschillende opdrachtgevers.