Werkwijze met e-book

Eigen ontworpen analysemodel
De start van een interim-opdracht begint altijd met een analyse van het probleem of de gewenste verandering binnen een organisatie. Om deze analyse snel en grondig uit te kunnen voeren werk ik – op basis van mijn kennis en ervaring - met een eigen ontworpen analysemodel, beschreven in het E-Book: 'Breed, kijken om het te zien'

Binnen tien werkdagen geeft dit model inzicht in zowel de bovenstroom (structuur) als de onderstroom (cultuur) van uw organisatie of het organisatieonderdeel.
Dit is onderscheidend omdat de opdracht op deze manier zowel vanuit systeemgericht werken als vanuit (de beleving en gevoelens van) mensen benaderd wordt. Het analysemodel geeft daarmee snel zicht op de vraag achter de vraag. Hierdoor wordt het daadwerkelijke probleem binnen uw organisatie aangepakt.

Bespreken analyse en formuleren doel van de opdracht
Deze eerste stap is belangrijk om goed aan te kunnen sluiten op de vraag van uw organisatie. Ik bespreek de analyse met mijn opdrachtgever en bij overeenstemming hierover formuleren we samen het doel voor de opdracht. Vervolgens maak ik een plan van aanpak en start de uitvoering van de opdracht. In overleg met mijn opdrachtgever maak ik tussentijdse rapportages waarmee ik de voortgang van zowel mijzelf als mijn opdrachtgever monitor. Bij het afronden van de opdracht verzorg ik een afsluitende rapportage en, uiteraard wanneer gewenst, een presentatie.

E-Book: Breed, kijken om het te zien

Download het E-Book: Breed, kijken om het te zien. Een eigen ontworpen analysemodel