De kern van mijn werkwijze.

Waar mag je op rekenen als je met mij gaat samenwerken en wat is de grote lijn van mijn werkwijze en aanpak?
Dit is samen te vatten in een zestal bullits:

  • De focus ligt op de onderstroom, de cultuur, gebaseerd op de vier principes van systemische intelligentie (bestemming, ordening, relatie en uitwisseling);
  • Zowel het probleem als de oplossing is niet van mij maar van de persoon zelf, het team en/of de organisatie;
  • De kern van een situatie is de uitdaging, niet het symptoom. Een symptoom is slechts de vorm waarin de kern zich toont;
  • Respect en waardering voor wat er is, en voor een ieder die dit, met de beste intenties, in stand heeft gehouden;
  • Alle interventies zijn gericht op het verwerven van inzicht en de daarmee samenhangende oplossingen. Daarmee zijn ze praktisch en direct toepasbaar.
  • Mijn benadering is zowel persoonlijk (wie ben jij als mens) als zakelijk (wie ben jij als professional), omdat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
werkwijze

Zoals ook benoemd op de pagina kennis, combineer ik mijn ervaring met meerdere stijlen en stromingen omdat één stroming of stijl niet alle antwoorden in zich heeft. Op deze manier mogen zowel de coachee, de deelnemers aan een training en de teams die ik begeleid rekenen op een brede benadering van  het vraagstuk of de uitdaging waar zij voor staan.
Waarom zou je leven in een of/of wereld als en/en ook mogelijk is.