wikibredia

Op deze pagina Wikibredia krijgen een aantal termen die gebruikt worden, iets meer  uitleg. Over iedere term is heel veel meer te vertellen. Ik heb mijn best gedaan, zoveel als mogelijk, alleen de kern weer te geven. Laat deze Wikibredia een hulpmiddel voor jou zijn.

Deep democracy is een term die verwijst naar een filosofie en praktijk van besluitvorming en probleemoplossing die de nadruk legt op de inclusie en overweging van de perspectieven en behoeften van alle belanghebbenden, inclusief gemarginaliseerde of minderheidsgroepen. Het is gebaseerd op het idee dat door actief op zoek te gaan naar en waardering te hebben voor de stemmen en ervaringen van een breed scala aan mensen, we tot meer rechtvaardige en duurzame oplossingen voor problemen kunnen komen.

John Lennon
John Lennon was een Britse muzikant, singer-songwriter en vredesactivist die werd geboren in Liverpool, Engeland, op 9 oktober 1940, en vermoord in New York City, Verenigde Staten, op 8 december 1980.
Hij was mede-oprichter en lid van de legendarische band The Beatles, die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en succesvolle bands in de muziekgeschiedenis.
Lennon speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de muziekstijl van de Beatles en droeg bij aan veel van hun bekendste nummers, zowel als zanger en als componist. Zijn beroemde nummers zijn “Imagine“, “Hey Jude”, “All You Need Is Love”, “Let It Be” en nog veel meer.
Naast zijn muziekcarrière stond John Lennon ook bekend om zijn politieke en sociale activisme. Hij voerde campagne voor vrede en was actief in protesten tegen de Vietnamoorlog, evenals andere sociale en politieke bewegingen. Zijn boodschappen van liefde, vrede en sociale verandering hebben veel mensen geïnspireerd en geïnspireerd.

Holocracy

Holocracy is een systeem van organisatiestructuur en management dat gebaseerd is op de principes van holisme en zelfmanagement. In een holocracy wordt de organisatie begrepen als een complex, onderling verbonden systeem en wordt de besluitvorming verdeeld over kleine, autonome teams in plaats van gecentraliseerd te worden aan de top van een traditionele hiërarchie. Holocracy is ontworpen om flexibel en aanpasbaar te zijn, met een focus op continu leren en verbeteren. Het is gebaseerd op het idee dat door individuen en teams in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk, organisaties flexibeler kunnen worden en kunnen reageren op verandering.

Mahatma Gandhi was een politieke en spirituele leider in India die een sleutelrol speelde in India’s strijd voor onafhankelijkheid van de Britse overheersing.
Door zijn filosofie van geweldloosheid en burgerlijke ongehoorzaamheid inspireerde Gandhi bewegingen voor burgerrechten en vrijheid over de hele wereld, waaronder de Amerikaanse burgerrechtenbeweging onder leiding van Martin Luther King Jr. living hebben mensen uit alle lagen van de bevolking geïnspireerd.
Veel mensen blijven geïnspireerd door Gandhi’s boodschap van geweldloosheid en zijn toewijding aan sociale rechtvaardigheid.

Martin Luther King Jr. was een Amerikaanse baptistenpredikant en burgerrechtenactivist die een sleutelrol speelde in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hij is vooral bekend om zijn rol in de bevordering van burgerrechten met behulp van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid op basis van zijn christelijke overtuigingen.
King is beroemd om zijn “I Have a Dream” -toespraak, waarin hij sprak over zijn droom van een wereld waarin mensen niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Hij kreeg in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen om een einde te maken aan segregatie en rassendiscriminatie door burgerlijke ongehoorzaamheid en andere geweldloze middelen. King werd in 1968 vermoord.
De tekst van ‘I Have a Dream’ hangt nog steeds op mijn werkkamer.

Nassim Nicholas Taleb is filosoof, statisticus en risicoanalist. Hij is de auteur van verschillende boeken, waaronder “De Zwarte Zwaan” en “Antifragiel”. Zijn werk richt zich op de studie van willekeur, waarschijnlijkheid en onzekerheid, en hij staat bekend om zijn ideeën over de risico’s van het vertrouwen op onvolledige informatie bij het nemen van beslissingen.
Eén van zijn mooiste zinnen las ik zijn boek “Antifragiel” en gaat als volgt: ‘ik wil gelukkig zijn in een wereld die ik niet begrijp’.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methode van communicatie en persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op het idee dat de taal die we gebruiken en de manier waarop we denken nauw met elkaar verbonden zijn. Het is bedoeld om mensen te helpen begrijpen hoe ze informatie verwerken en hoe ze taal kunnen gebruiken om hun gedachten en gedrag te veranderen.
NLP-technieken worden vaak gebruikt in coaching, therapie en bedrijfstraining om mensen te helpen hun doelen te bereiken en hun communicatie- en leiderschapsvaardigheden te verbeteren. NLP-beoefenaars geloven dat door de manier waarop we denken en communiceren te veranderen, we ons gedrag kunnen veranderen en de kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren.

Het Rijnlandse model is een benadering van management en organisatie die de nadruk legt op samenwerking en participatie. Het wordt gekenmerkt door een gedecentraliseerde structuur, een platte hiërarchie en een focus op teamwork en wederzijdse besluitvorming. Het Rijnlandse model wordt vaak gecontrasteerd met het traditionele Angelsaksische organisatiemodel, dat meer gecentraliseerd en top-down is in zijn besluitvormingsprocessen. Het Rijnlandse model wordt vaak geassocieerd met sectoren waar behoefte is aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen in reactie op veranderende omstandigheden.
Waar in het Rijnlandsmodel vakmanschap en vertrouwen centraal staat, vormt de kern van het Angelsaksisch model ‘command & control’.
Persoonlijk denk ik, en heb dat ook zo mogen ervaren, dat beide modellen elkaar heel goed kunnen aanvullen binnen een organisatie.

Systemische intelligentie is het vermogen om systemen en hun interacties te begrijpen in plaats van de afzonderlijke individuele componenten. Hierbij wordt er gekeken naar de relaties en patronen tussen de verschillende onderdelen van een systeem in plaats van alleen naar de eigenschappen van de onderdelen op zichzelf.
Systemische intelligentie is bij uitstek een benadering om de onderstroom, de cultuuraspecten, inzichtelijk te maken.

Systemische coaching

Systemisch coachen is een manier van coaching die zich richt op het helpen van mensen om inzicht te krijgen in de systemen waar zij deel van uitmaken en hoe deze systemen hun gedrag en hun leven beïnvloeden. Dit kan zowel betrekking hebben op persoonlijke relaties, werkrelaties als familierelaties. Bij systemisch coachen wordt er gekeken naar de relaties tussen individuen en groepen in plaats van alleen naar het individu.
De coach ondersteunt de cliënt om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich bewust te worden van de rollen die ze spelen in het systeem. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van gesprekstechnieken zoals reflectie, vragen stellen en het geven van feedback.
Het doel is om de cliënt te ondersteunen en inzicht te laten verkrijgen in de systemen waarin ze zich bevinden en zo een grotere invloed te hebben op hun leven en omgeving.

Transformatieve coaching is een vorm van coaching die zich richt op het bevorderen van diepgaande en blijvende verandering bij de cliënt. Het doel van transformatieve coaching is om de cliënt te helpen om inzicht te krijgen in zijn of haar eigen denk- en gedragspatronen en om deze te veranderen, zodat hij of zij beter in staat is om te werken aan persoonlijke doelen en groei.
Tijdens transformatieve coaching wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals vragen stellen, luisteren, feedback geven en het aanbieden van perspectieven, om de coachee te helpen om zijn of haar beperkende overtuigingen en gedrag te identificeren en te veranderen. Het kan ook helpen om emoties te verwerken en om te leren omgaan met uitdagingen en stress.

Transformatieve coaching kan worden gebruikt om een breed scala aan doelen te bereiken, zoals het verbeteren van zelfvertrouwen, het aanpakken van emotionele blokkades, het werken aan persoonlijke groei en het behalen van professionele doelen. Het kan ook helpen om een beter begrip te krijgen van jezelf en je relaties met anderen.